xxx homenieuwsprojectenbarrièreContact

Theater Barrière
Waar ligt de grens? Wanneer kun je niet meer verder? Wanneer loop je tegen een barrière op waar je niet door heen kunt? Theater Barrière loopt langs de lijn waar je niet meer verder kunt. Grenzen bestaan. Je kunt ze niet verleggen maar wel verkennen tot hoe ver ze gaan en waar ze ophouden.

De projecten hebben dan ook de insteek dat te doen waarvan we niet weten of het kan, in de plaats van dat te doen wat zeker gaat lukken. Dit kunnen persoonlijke barrières zijn maar ook de barrières in het

verhaal of de theatertechnische. Hetis maar net wat ons intrigeert.

Theater Barrière kan die grenzen opzoeken omdat zij zich geen grenzen oplegt. Barrière is niet één stijl, één doelgroep, één maker, één plek of één project. Barrière is niet éénzijdig. Barrière is de speeltuin voor zij die wilen spelen. Spelen is grenzeloos.

Theater Barrière is een label. Door de Barrière projecten met dit label te voorzien laten we zien welke grenzen we bezocht hebben.

Project
Project
Project